HEISING  LAGRING

   SJØSETTING 2021 

   BÅTER

        SISTE FELLES UTHEISING ER SLUTT FOR I ÅR
 

  BÅT EIERE SOM IKKE HAR SJØSATT MÅ PÅ VANNET ELLER FJERNET FRA TJUVHOLMEN
                                                  FRIST.  8 JUNI

              ALLE SOM HAR BÅT PÅ TJUVHOLMEN HAR
         PLIKT TIL OG MØTE NÅR BÅTENE SKAL PÅ VANNET

                              BÅT EIERE SOM IKKE MØTER OG BÅTER SOM MÅ FLYTTES
                                                  MÅ BETALE KR. 3000 I AVGIFT

               ALLE SOM IKKE HAR SJØSATT BÅTEN SIN
        MÅ OMGÅENDE TA KONTAKT MED MARINAEN

  HUSK Å FJERNE OPPLAGSUTSTYR - HENGERE 
       OGSÅ SØPPEL

 

 

 ØNSKER DU LAGRING PÅ TJUVHOLMEN TA KONTAKT MED MARINAEN